Archives 2019

Arbetsrätt blir allt viktigare för företag

Alla vill kunna jobba ifred. Dels har du företaget, arbetsgivaren, som vill att de anställda ska ta hand om sina uppgifter på allra bästa sätt. Lite krasst så vill de få ut så mycket som möjligt av personalen. Å andra sidan har du arbetstagarna som gärna jobbar, men som framför allt vill ha sina rättigheter respekterade. De önskar jobba så lite som möjligt för en hög lön. 

Dessa två sidor kan mötas halvvägs. Det är detta som fackföreningarna och andra aktiva har strävat efter alla dessa år. De har förhandlat sig fram till lagar och kollektivavtal som skyddar båda parter. Fortfarande finns det mycket att prata om, men arbetsrätten ligger där som en grund att stå på. 

Hur kan du tyda lagen?

Vissa saker känner nog alla till, speciellt om det är något som de varit med om. Och många av lagarna är grundläggande mänskliga rättigheter. Det har tagit tid att nå fram till dem, men nu är det fast förankrade i det svenska samhället. Men ingen klarar av att hålla reda på allt som har att göra med arbetsrätt. Förutom de som sysslar med lagar på en daglig basis. Läs mer på https://www.solidinfo.se/foretag/rive-juridiska-byra-ab

Med en bra jurist kan du komma långt. Dels kan de se om något inte är helt rätt, om du kan ställa krav på din arbetsgivare. Vanligtvis så räcker det med att peka på vad lagen säger och så ordnar det sig. Men vissa arbetsplatser är inte täckta av kollektivavtal. Då kanske du måste gå till tingsrätten för att få upprättelse. Alla vet hur viktigt det är att ha en jurist vid din sida när du ska lösa konflikter. Mer om Rives arbete finns på https://www.youtube.com/watch?v=QGxKTsfDDy4

Vad är arbetsrätt?

I korta ordalag är det alltså lagarna som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och de anställda. Båda sidor har rättigheter, som den andre måste respektera. Men det är inte ensidigt, utan alla har också skyldigheter som de måste uppfylla. Vanligtvis så löper arbetet på som det ska, men ibland så uppstår det tvister eller diskussioner. Dagens Juridik uppmärksammar här tillfällen då det kan vara smart att två jurister arbetar tillsammans.

Dels har du arbetsmiljölagen. Den säger att inte bara ska en person känna sig trygg och säker på arbetsplatsen, men även den mentala hälsan är inkluderad. Detta utesluter mobbning eller trakasserier av olika slag. Ibland är det inte lätt att sätt fingret på vad som sker, men lagen finns där i alla fall. Diskrimineringslagen kan ses som en utökning eller specifikation av den här lagen. 

En annan viktig lag är den som reglerar arbetstiderna. Det är alltså redan bestämt hur många timmar du maximalt får jobba på en vecka. Eller ett år för den delen. Vissa av dessa lagar kan förhandlas om ifall det finns ett kollektivavtal. Bara för att komplicera allting lite extra. Det är därför som du behöver en jurist för att hjälpa dig förstå den här djungeln. Dagens Juridik skriver i en artikel om hur unga jurister ska förändra rättskulturen positivt. 

Varför arbetsrätt har blivit allt viktigare

De allra flesta vill bara leva sina liv ifred. Kunna gå till jobbet, få löning och ta hand om sin familj. Företagare önskar gå framåt, se verksamheten växa till sig och kunna anställa fler personal. Det är en cirkel som ger förmåner till alla, på ett eller annat sätt. Hela samhället är grundat på den här sortens arbetsupplägg. 

Ibland uppstår det problem och då måste du syna lagen i sömmarna. Vad säger den om uppsägningar? Föräldraledigheter och sjukskrivningar? Kan du säga upp en person som inte passar in i gruppen eller som inte riktigt klarar av sina uppgifter? Allt detta är mer komplicerat än det verkar, och ingen vill ju råka illa ut. Tyvärr är det en hel del som hamnar i rätten, för att parterna inte kan komma överens. Dagens Juridik skriver om oberoende utredningar. 

Hitta en bra lösning

Både arbetsgivaren och de anställda kan behöva samarbeta med en jurist. Tanken är att de ska hitta en lösning, i alla fall om det handlar om en viss sorts tvister. Ibland hör man talas om hur de är pro-aktiva och försöker ena parterna om det är möjligt. Det allra bästa är när lagen respekteras redan från början. När du kan känna dig avslappnad och trygg på jobbet. Eller när du kan anställa och byta ut den personal som du behöver. 

Ibland kan det löna sig att redan på ett tidigt skede se vad arbetsrätten säger. Bland annat så kan du se till att inkludera vissa aspekter i det avtal som skrivs redan vid anställningen. Det finns många sätt att tyda lagen men vissa grundläggande saker förblir de samma. Sverige är ett av de främsta länderna i Europa när det kommer till rättigheter och avtal. Det har varit en kamp, men idag sker de flesta drabbningarna på papper.

Samarbeta med din jurist

För de som jobbar med mindre kvalificerade arbeten så kanske det inte verkar så viktigt med arbetsrätt. Men egentligen är det något som berör alla. Vare sig du är högt utbildad eller inte så har du rätt att trivas på arbetsplatsen. Din arbetsgivare har rätt att förvänta sig ett visst engagemang. Samt att du inte säljer eller sprider information som är privat för verksamheten. Allt detta är reglerat med avtal och lagar. Din jurist kan hjälpa dig se hur du kan tillämpa lagen på bästa sätt. Och ibland hur du kan undvika problem och tvister redan från början.