Skapa förtroende för ungdomar

Att vara ung kan vara en utmaning. Du är så gott som vuxen men behandlas ibland som ett barn. Eller så är du själv starkt medveten om dina begränsningar. Du kanske har en viss utbildning men saknar den nödvändiga erfarenheten. Samtidigt så är det helt underbart att vara ung, att ha hela livet framför dig.

Läs mer